Προσβασιμότητα

Χρώματα Ιστοσελίδας

Βήμα 2 από 4


Xρώματα Ιστοσελίδας: Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα χρώματα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να επιλέξουν "Υψηλό contrast".

Επιλογές
Προηγούμενο βήμα Επόμενο βήμα

Τρέχουσες επιλογές


Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa