Προσβασιμότητα

Ανάλυση Οθόνης

Βήμα 1 από 4


Ανάλυση Οθόνης: Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης σας κάντε την επιλογή σας ώστε να αναπροσαρμοστεί δυναμικά η ιστοσελίδα ως προς το μέγεθος της διατηρώντας παράλληλα τις σωστές αναλογίες

Επιλογές
Επόμενο βήμα

Τρέχουσες επιλογές


Ο ιστοχώρος αυτός είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: html5 css3 wai-aaa